Budowa ul. Mrowińskiej (na odcinku od ul. Lubosińskiej do ul. Przybrodzkiej) oraz ul. Przybrodzkiej

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Mrowińskiej (na odcinku od ul. Lubosińskiej do ul. Przybrodzkiej) oraz ul. Przybrodzkiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę ulic Przybrodzkiej i Mrowińskiej jako jezdnie bez wydzielonych chodników w strefie zamieszkania,
  • budowę skrzyżowania wyniesionego,
  • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Przybrodzkiej,
  • budowę kanału technologicznego.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Terminy: 
  • I kwartał 2021 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę
  • IV kwartał 2021 r. – zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane.
  • Trwają przygotowania do odbioru końcowego.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 22.10.2020
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 12:59
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 25.02.2022 - 13:00