Budowa ul. Mleczowej

ul. Mleczowej
Nazwa zadania: 

Budowa ul. Mleczowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa umocnionej konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z budową nawierzchni z kostki betonowej na ok. 350-metrowym odcinku - od skweru Ks. Mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej, oznaczonej w MPZP jako 16KDWxs, a także wykonanie na tym odcinku kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Ulica znajdzie się w strefie zamieszkania. Pieszy będzie się mógł poruszać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.

Terminy: 
  • wrzesień 2021 r. – postępowanie przetargowe na wykonanie robót
  • listopad 2021 - maj 2022 r. – realizacja robót budowlanych
  • czerwiec - sierpień 2022 r. - odbiór końcowy i zakończenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Roboty budowlane zostały zakończone
  • Trwają prace odbiorowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 27.10.2020
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 14:43
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 08.08.2022 - 10:05