Budowa ul. Miłowita

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Miłowita

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Budowa ul. Miłowita, na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.

Terminy: 
  • IV kwartał 2020 r. - planowany termin wyboru wykonawcy prac budowlanych
  • maj 2021 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 26-03-2021