Budowa ul. Lotniczej w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Lotniczej w Poznaniu

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Rozbudowa ul. Lotniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Wzlotową. Otrzyma on nową nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji zbudowane i przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i awaryjna sygnalizacja świetlna dla straży pożarnej. Wykonawca zbuduje również na tym odcinku kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny, przebudowana zostanie sieć gazowa i uliczne oświetlenie.

Dzięki tej inwestycji samochody strażackie z nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wojtulanis-Karpińskiej będą miały ułatwiony wyjazd na ulicę Dąbrowskiego, również w kierunku zachodnim. W tym celu, specjalnie dla nich, powstanie bezpieczny przejazd przez ul. Dąbrowskiego.

Terminy: 
  • maj 2020 – planowany termin ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
  • koniec 2020 – zakończenie i odbiory robót budowlanych

 

Aktualny stan realizacji: 

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 19-10-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 18-05-2020