Budowa ul. Kaczmarka na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Drwęskiego

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Kaczmarka na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Drwęskiego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa nowego układu drogowego, w tym budowa jezdni z kostki brukowej, chodników, zjazdów i utwardzonego pobocza wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem. 

Terminy: 
  • II/III kwartał 2021 - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
  • IV kwartał 2021 - planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 

Ogłoszono przrarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 05-03-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-04-2021