Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową

Nazwa zadania: 

Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach inwestycji zbudowany zostanie układ drogowy ulic Glinienko, Drogocin, Knyszyn i Janowo. Pojawi się nowe oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz chodniki.

Terminy: 
  • październik 2022 r.  - planowane zakończenie robót budowlanych 
Aktualny stan realizacji: 
  • trwa podpisywanie umowy z Inżynierem kontraktu 
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznań

Tagi: 
Data publikacji: 25-10-2021
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 23-11-2021