Budowa sztucznego oświetlenia na stadionie przy ul.Droga Dębińska

Nazwa zadania: 

Modernizacja Stadionu przy ul. Droga Dębińska w tym: budowa sztucznego oświetlenia

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia na stadionie przy ul. Droga Dębińska i jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Powstanie m.in. oświetlenie o wysokości ok. 25 m, konstrukcje wsporcze do montażu opraw oświetleniowych, pomostów serwisowych wraz z balustradami i drabinami wejściowymi oraz kontenerowa stacja transformatorowa. 

Terminy: 
  • grudzień 2019r. - planowany termin zakończenia prac projektowych
  • maj 2020r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 27-11-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-11-2019