Budowa szkoły na Strzeszynie

Nazwa zadania: 

Budowa szkoły na Strzeszynie

Dysponent: 

Wydział Oświaty

Ogólny opis zadania: 

Budowa szkoły na Strzeszynie mieszczącej ponad 40 oddziałów szkolnych, wraz z bazą sportową i niezbędnym układem drogowym w rejonie ulic Fieldorfa, Rostworowskiego i Karskiego.

Terminy: 
  • III/IV kwartał 2020 roku – wyłonienie wykonawcy prac projektowych
  • Przełom 2021 i 2022 roku – planowane zakończenie prac projektowych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowej dla budowy szkoły, układu dojazdu do szkoły oraz niezbędnej sieci wodno-kanalizacyjnej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 19-08-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-08-2020