Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO – podłączenie Ogrodu Zoologicznego do sieci miejskiej

Nazwa zadania: 

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO – podłączenie Ogrodu Zoologicznego do sieci miejskiej

Dysponent: 

Ogród Zoologiczny

Ogólny opis zadania: 

Wymiana infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Nowego Zoo i podłączenie Ogrodu Zoologicznego do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki inwestycji Nowe Zoo nie będzie się już borykało z licznymi awariami sieci, a w okresach wysokiego zapotrzebowania na wodę zyska jej alternatywne źródło.

Terminy: 
  • czerwiec – sierpień 2020 r. – weryfikacja dokumentacji oraz uzyskanie decyzji administracyjnych
  • wrzesień – listopad 2020 r. – przetarg na wybór wykonawcy robót
  • listopad 2020 r. – listopad 2021 r. – roboty budowlane
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę z inspektorem nadzoru
  • W postępowaniu przetargowym na wykonawcę inwestycji wybrano najkorzystniejszą ofertę
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 17-08-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 18-01-2021