Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO – podłączenie Ogrodu Zoologicznego do sieci miejskiej

Nazwa zadania: 

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO – podłączenie Ogrodu Zoologicznego do sieci miejskiej

Dysponent: 

Ogród Zoologiczny

Ogólny opis zadania: 

Wymiana infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Nowego Zoo i podłączenie Ogrodu Zoologicznego do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki inwestycji Nowe Zoo nie będzie się już borykało z licznymi awariami sieci, a w okresach wysokiego zapotrzebowania na wodę zyska jej alternatywne źródło.

Terminy: 
  • czerwiec – sierpień 2020 r. – weryfikacja dokumentacji oraz uzyskanie decyzji administracyjnych
  • wrzesień – październik 2020 r. – przetarg na wybór wykonawcy robót
  • listopad 2020 r. – styczeń 2022 r. – roboty budowlane
  • luty – marzec 2022 r. – odbiór inwestycji
  • maj 2022 r. – zakończenie zadania
Aktualny stan realizacji: 

• Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej i przygotowania do postępowania przetargowego, które wyłoni inspektora nadzoru.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 17-08-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 18-08-2020