Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego

Nazwa zadania: 

Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 68

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji wykonawczej, a następnie przeprowadzenie na jej podstawie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 68. W ramach inwestycji nie tylko zostanie dobudowana sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną, ale także wyremontowany obecny budynek szkoły i przebudowane zewnętrzne instalacje – m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć cieplna oraz oświetlenie terenu. W ramach prac przewidziano również zagospodarowanie przyległego terenu.

Terminy: 
  • grudzień 2019r. - planowany termin opracowania dokumentacji zamiennej,
  • grudzień 2019r. – planowane podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu,
  • I kwartał 2020r. – planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych pierwszego etapu (sala gimnastyczna),
  • grudzień 2020r. – planowane zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie dla etapu I (sala  gimnastyczna),
  • wrzesień 2021r. – planowane zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla etapu II (przebudowa istniejącego budynku szkoły),
Aktualny stan realizacji: 
  • W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych.
  • Trwa organizacja placu budowy, prace przygotowawcze oraz roboty ziemne.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Tagi: 
Data publikacji: 11-02-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020