Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Nazwa zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Ogólny opis zadania: 

Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z wyposażeniem oraz miejscami parkingowymi i ogrodzeniem. Zasadnicze prace zostaną poprzedzone kompleksowym audytem ppoż. oraz wykonaniem nowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • wrzesień 2019 r. – podpisanie umowy z Nadzorem Autorskim, Nadzorem Inwestorskim i Wykonawcą
  • październik 2019 r. do sierpień 2020 r. – roboty budowlane wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej
  • luty 2021 r. – rozliczenie z Dysponentem
Aktualny stan realizacji: 
  • Wykonano audyt ppoż. oraz nowy kosztorys inwestorski
  • W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 01-03-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020