Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej

Nazwa zadania: 

Budowa pływalni krytej przy ul.Taborowej

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej basenu szkoleniowo-rekreacyjnego o funkcji sportowej i rekreacyjnej powiększonej o funkcję administracji. Zaprojektowany będzie basen pływacki o wymiarach 25 m na 16 m (8 torów). W hali basenowej znajdzie się także basen rekreacyjny o wymiarach 5 m na 9 m z atrakcjami wodnymi. Dla dyspozycji użytkowników basenu dostępne będą dwie przebieralnie grupowe, przebieralnie kabinowo-szafkowe oraz przebieralnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Terminy: 
  • IV kwartał 2022 r. - planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
Aktualny stan realizacji: 
  • Prace projektowe się zakończyły
  • Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę
Źródła finansowania: 
  • Budżet Miasta Poznania
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 21.10.2021
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 15:13
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 14.11.2022 - 09:29