Budowa łącznika Wartostrady na odcinku 10 po południowej stronie Mostu Przemysła I z ul. Hetmańską

Nazwa zadania: 

Budowa łącznika Wartostrady na odcinku 10 po południowej stronie Mostu Przemysła I z ul. Hetmańską

Dysponent: 

BKPiRM

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym po południowej stronie Mostu Przemysła I pomiędzy ścieżką Wartostrady odc. 10 a ścieżką w ul. Hetmańskiej.

Terminy: 
  • październik 2022 r. - luty 2023 r. - planowana realizacja robót budowlanych
  • II kwartał 2023 r. - planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa weryfikacja ofert przetargowych
Źródła finansowania: 

Środki własne miasta Poznania.

Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 11.08.2022
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 11.08.2022 - 09:23
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11.08.2022 - 11:09