Budowa kompleksu ogródków działkowych - ul. Przy Lotnisku

Nazwa zadania: 

Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną - etap I

Dysponent: 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Ogólny opis zadania: 

Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną na ul. Przy Lotnisku, na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych.

GALERIA

Do poszczególnych działek ogrodowych będą prowadzić utwardzone alejki o żwirowej nawierzchni. Projekt przewiduje też stworzenie ogólnodostępnych terenów zielonych (m.in. placu zabaw) wyposażonych w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Zbudowany zostanie jednokondygnacyjny dom działkowca, który będzie budynkiem użyteczności publicznej i będzie pełnił funkcję administracyjną dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego.  W jego skład wejdą trzy bryły na planie sześciokąta foremnego.

Największa pomieści ogólnodostępny węzeł sanitarny, pomieszczenie klubu seniora z zapleczem kuchennym, pomieszczenie porządkowe oraz magazyn. W średniej bryle zlokalizowana będzie sala spotkań na niemal 50 osób, zaś w najmniejszej - pomieszczenie administracyjne oraz aneks kuchenny.

Wzdłuż ul. Przy Lotnisku zaprojektowano niemal 50 ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym 5 przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W obrębie parkingu zlokalizowano miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz na odpady zielone. Parking oraz teren przy domu działkowca zyskają oświetlenie.

Ogródki zostaną wyposażone w wewnętrzną sieć wodociągową i elektryczną, doprowadzoną do każdej działki ogrodowej, oraz do domu działkowca. Zaprojektowano przyłączenie ich do kanalizacji ogólnospławnej. 

Terminy: 
  • maj 2020 – grudzień 2020 –  planowany termin realizacji robót budowlanych
  • styczeń 2021 - odbiory końcowe
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-12-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-06-2021