Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Nazwa zadania: 

Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Stolarskiej.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

GALERIA

Terminy: 
  • sierpień 2020r. – planowane zakończenie robót budowlanych (etap II)
  • październik/listopad 2020r. – planowane wykonanie nasadzeń zieleni (etap II)
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 05-12-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-08-2020