Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Nazwa zadania: 

Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Stolarskiej.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

GALERIA

Terminy: 
  • IV kwartał 2019 r. – zakończenie robót budowlanych na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga
  • Grudzień 2019 r. - wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonawcę robót budowlanych na odcinku od ul. Słonecznej / Ostroroga do ul. Jugosłowiańskiej oraz w ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Reymonta do ul. Iłłakowiczówny

Aktualny stan realizacji: 
  • oddano do użytku odcinek od ul. Solarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga
  • trwają roboty budowlane związane z realizacją drugiego etapu inwestycji
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 05-12-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-04-2020