Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Nazwa zadania: 

Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Stolarskiej.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

GALERIA

Terminy: 
  • wrzesień 2021r. – planowane zakończenie robót budowlanych (etap III)
  • październik/listopad 2021r. – planowane wykonanie nasadzeń zieleni (etap III)
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się prace budowlane zaplanowane w II etapie inwestycji, na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Słonecznej.
  • Trwają roboty budowlane związane z realizacją III etapu inwestycji, na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ronda Skubiszewskiego.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 05-12-2016
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 20-07-2021