Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych

Nazwa zadania: 

Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych 

Dysponent: 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Ogólny opis zadania: 

W ramach przedsięwzięcia powstaną trzy budynki: magazyn przeciwpowodziowy, budynek strażnicy oraz wozownia - garaż dla pojazdów OSP. W kompleksie na poznańskiej Woli będą stacjonowały: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego "Mistral" oraz Ochotnicza Straż Pożarna - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.W budynku znajdzie także Magazyn Przeciwpowodziowy dla Miasta Poznania, który obecnie, tymczasowo, mieści się w Forcie II.

Terminy: 
  • czerwiec 2019r. - planowany termin zakończenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

f

Data publikacji: 27-11-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 28-11-2019