Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza

Nazwa zadania: 

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zaprojektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż:

  • ul. Połabskiej - od ul. Lechickiej do al. Solidarności,
  • ul. Wiechowicza - od ul. Umultowskiej do ul. Księcia Mieszka I,
  • ul. Stoińskiego - od ul. Łużyckiej do ul. Umultowskiej,
  • ul. Łużyckej - od ul. Naramowickiej do ul. Stoińskiego,
  • ul. Umultowskiej - od ul. Krygowskiego do ul. Lechickiej.
Terminy: 
  • IV kwartał 2020 r. – wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów STWiORB itp.
  • listopad 2021 - przekazanie projektu wykonawczego 
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace odbiorowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data utworzenia: 19.10.2017
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 26.11.2021 - 15:05