Rozbudowa ul. Koszalińskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Nazwa zadania: 

Rozbudowa ul. Koszalińskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w ul. Koszalińskiej, na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej.

Terminy: 
  • grudzień 2018 r. – wyłonienie nadzoru autorskiego
  • marzec 2019 r. – planowany termin wyłonienia inżyniera kontraktu
Aktualny stan realizacji: 
  • podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego
  • zadanie wstrzymane przez dysponenta
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 03.01.2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15.04.2020 - 15:31