Przebudowa chodnika w ul. Mateckiego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mateckiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Obornicką do skrzyżowania z ul. Morasko i Marka z Aviano.

Terminy: 
  • kwiecień 2020 r. – planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
  • maj 2020 r. – planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
Źródła finansowania: 
  • Środki własne MP
Data publikacji: 01-03-2017
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 30-04-2020