Poprawa infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy ul. Miedzianą i Rynkiem Łazarskim

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która umożliwi budowę infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, na odcinku pomiędzy ulicami Miedzianą i Klaudyny Potockiej.

Poglądowy schemat z lokalizacją inwestycji dostępny jest TUTAJ

Terminy: 
  • listopad 2020 r. – planowane przekazanie projektu budowlanego i złożenie wniosku ZRID
  • maj 2021 r. – planowanie uzyskanie decyzji ZRID
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 09-04-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 18-01-2021