Poprawa infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy ul. Miedzianą i Rynkiem Łazarskim

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która umożliwi budowę infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, na odcinku pomiędzy ulicami Miedzianą i Klaudyny Potockiej.

Poglądowy schemat z lokalizacją inwestycji dostępny jest TUTAJ

Terminy: 
  • sierpień 2019 r. – planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
  • czerwiec 2020 r. – planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
  • październik 2020 r. – planowany termin uzyskania decyzji ZRID
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 09-04-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-04-2020