Poprawa infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy ul. Miedzianą i Rynkiem Łazarskim

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która umożliwi budowę infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, na odcinku pomiędzy ulicami Miedzianą i Klaudyny Potockiej.

Poglądowy schemat z lokalizacją inwestycji dostępny jest TUTAJ

Terminy: 
  • grudzień 2021 r. – planowane przekazanie projektu budowlanego i złożenie wniosku ZRID
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa uzyskiwanie ZUD P przed złożeniem wniosku na ZRID
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 09.04.2019
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 01.12.2021 - 09:30