Budowa ul. Mleczowej

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Mleczowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa umocnionej konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z budową nawierzchni z kostki betonowej na ok. 350-metrowym odcinku - od skweru Ks. Mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej, oznaczonej w MPZP jako 16KDWxs, a także wykonanie na tym odcinku kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Ulica znajdzie się w strefie zamieszkania. Pieszy będzie się mógł poruszać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.

Terminy: 
  • maj/czerwiec 2021 r. – odbiór końcowy i rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 27-10-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 01-03-2021