Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego – Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego – Pietrusińskiego)

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego – Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego – Pietrusińskiego)

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa utwardzonej, brukowanej drogi osiedlowej na ul. Kunickiego, na odcinku od ul. Rejewskiego do ul. Kwiatkowskiego. Pojawią się również nowe oświetlenie, system odwadniający oraz chodnik w ulicy Sucharskiego, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pietrusińskiego.

Terminy: 
  • kwiecień 2020 r. – planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych
  • lipiec 2020 r. - planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na wybór Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 12-02-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15-04-2020