Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi

Nazwa zadania: 

Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi 

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów

Ogólny opis zadania: 

Przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do wyboru generalnego wykonawcy budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Matyi i Wierzbięcice, w ramach projektu „Program centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka”.

Terminy: 
  • styczeń 2019 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
  • I kw. 2020 r. – planowany termin uzyskania DOŚ (przez BKPiRM)
  • czerwiec 2020 r.  – planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
  • październik 2020 r. – planowany termin uzyskania decyzji ZRID
  • 2021 – 2022 r. – planowany termin realizacji robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwaja prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020