Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 – budowa drogi dojazdowej

Nazwa zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 – budowa drogi dojazdowej

Dysponent: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie prac projektowych dla budowy drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, a następnie wykonanie prac budowlanych.

Terminy: 
  • czerwiec – lipiec 2019 r. – uzyskanie warunków zabudowy
  • wrzesień 2019 r. – podpisanie umowy z Projektantem
  • grudzień 2019 r. – rozliczenie z Dysponentem
Aktualny stan realizacji: 
  • uzyskano decyzję o warunkach zabudowy – oczekiwanie na ostateczność i prawomocność decyzji
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 01-03-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-04-2020