Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza

Nazwa zadania: 

Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki pozostałości budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowej budowy pływalni krytej wraz z Centrum Sportów Wrotkarskich ”Arena”, a także przygotowanie terenu pod inwestycje (rozbiórka pozostałości budowlanych i wycinka drzew i krzewów)

Terminy: 

-

Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się prace projektowe.
Źródła finansowania: 

Środki w ramach budżetu obywatelskiego

Data publikacji: 06-09-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 07-04-2020