Budowa dróg na osiedlu Zieliniec

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie budowa dróg na osiedlu Zieliniec. Zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zakresy:

  • opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Krośniewickiej oraz brakującego odcinka ulicy Świętowidzkiej, od strony ulicy Warszawskiej
  • opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy: Sobolowej, Starkowskiej, Warpińskiej (od ul. Zieliniec do ul. Arkońskiej) i Zdunowskiej
Terminy: 
  • wrzesień 2019 r. – planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
  • grudzień 2020 r. – planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
Aktualny stan realizacji: 
  • W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 19-08-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30-04-2020