Równa kostka pokrywa Stary Rynek

W tym tygodniu rozpoczęło się układanie kostki granitowej na płycie Starego Rynku. To na tym zadaniu koncentruje się teraz wykonawca, który wydłużył godziny pracy ekip brukarskich. Podczas tych robót wjazd na płytę Starego Rynku będzie ograniczony do minimum.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Widać, że prace na Starym Rynku są już na ostatniej prostej - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Teraz układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystujemy także bruk, który był tam przed remontem. Wybraliśmy najlepiej zachowane kamienne kostki. Cześć z nich można już zobaczyć na ul. Żydowskiej, ale pojawią się też w bloku śródrynkowym. Warto jednak pamiętać, że najwięcej zmienia się pod powierzchnią. To tam leżą już nowe, wytrzymałe rury oraz tak potrzebne na Starym Mieście zbiorniki retencyjne.

- Pierwsze rzędy kostki granitowej układane są na południowej stronie Starego Rynku. Efekty prac nawierzchniowych widać także na ulicach dochodzących do płyty. Każda sztuka ułożonej kostki zbliża nas do końca inwestycji, a postępy będą łatwo dostrzegalne przez mieszkańców i turystów. Wykonawca finalizuje także mniej widoczną, ale bardzo ważną i skomplikowaną przebudowę infrastruktury podziemnej – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Kamienna kostka jest sukcesywnie układana w miejscach, gdzie gotowa jest konstrukcja pod nową nawierzchnię. Coraz bardziej zaawansowane są także prace na ulicach przylegających do starorynkowej płyty. Na ul. Wronieckiej przechodnie poruszają się już po granitowej kostce – właśnie takiej, jak na płycie rynku. Z kolei na ul. Żydowskiej wykorzystany został materiał historyczny. Na ul. Woźnej widać nowe chodniki i trwa tam układanie nawierzchni jezdni. Na ul. Wrocławskiej montowane są krawężniki, prace brukarskie prowadzone są także na ul. Świętosławskiej.

Wydłużenie prac i ograniczenie wjazdu

Układanie nawierzchni jest teraz największym zadaniem na Starym Rynku, dlatego generalny wykonawca zdecydował się wydłużyć godziny pracy ekip brukarskich. Roboty realizowane będą do godzin późnopopołudniowych i wieczornych. Czas trwania prac w danym dniu zależeć będzie od warunków atmosferycznych czy też konieczności przerw wynikających z reżimu technologicznego. Wydłużone godziny pracy dotyczą też weekendów - ekipy brukarskie będą pracować w soboty i późną porą w piątki. Może wiązać się to z niedogodnościami dla mieszkańców i klientów restauracji w bezpośrednim sąsiedztwie robót.

Stary Rynek jest placem budowy, przez co nieuprawniony wjazd czy parkowanie utrudniają realizację robót. Odnotowywane są także częste przypadki nielegalnego parkowania na wjazdach od ul. Wielkiej i Paderewskiego, dlatego pracownicy wykonawcy będą w takich przypadkach odpowiednio reagować. Dojazd ulicami Wielką oraz Paderewskiego został wyznaczony dla pojazdów uprzywilejowanych, takich jak służby ratunkowe. Na starorynkową płytę dojeżdża też od ul. Wielkiej sprzęt ciężki i pojazdy transportujące niezbędne materiały. Lżejsze dostawy w razie potrzeby kierowane są także ul. Paderewskiego. Ze względu na ograniczoną przestrzeń i specyfikę prac związanych z nową nawierzchnią rynku, nie jest możliwy ruch innych pojazdów. 

Realizacja dostaw jest możliwa przy użyciu wyznaczonych do tego celu miejsc postojowych na ulicach dochodzących do płyty Starego Rynku: Szkolnej, Wodnej, Woźnej, Wielkiej, Dominikańskiej, Żydowskiej i Zamkowej. Próby nielegalnego wjazdu na płytę rynku będą wstrzymywane.

Jaki będzie Stary Rynek?

Najważniejsze prace na Starym Rynku potrwają do późnej jesieni, po czym mieszkańcy i turyści będą poruszać się komfortowo po równej nawierzchni. Nowy materiał odpowiada najwyższym standardom jakościowym, nawiązując układem i kolorystyką do nawierzchni historycznej. Takie założenie pozwoli osiągnąć oczekiwany efekt estetyczny, zachowując pełną dostępność przestrzeni. 

Jednak nie tylko kostka granitowa jest wykorzystywana na Starym Rynku i sąsiednich ulicach. Używany jest także materiał historyczny pochodzący z demontażu poprzedniej nawierzchni, tzn. wyselekcjonowane, najlepszej jakości kostki kamienne i granitowe płyty chodnikowe. Ułożone zostaną w bloku śródrynkowym, ale poza Pasażem Kultury, w którym nawierzchnia wykonana będzie z nowych płyt granitowych. Materiał staroużyteczny zostanie także wbudowany we fragmentach ul. Paderewskiego, Szkolnej, Świętosławskiej, Wodnej, Wielkiej i Żydowskiej. Pierwsze efekty prac na ul. Żydowskiej można już zobaczyć.

Poza pracami nawierzchniowymi, wykonawca zajmuje się również montażem gniazd do parasoli dla ogródków gastronomicznych, które rozpoczęły się na pierzei południowej. Prowadzone są również prace związane z wyspami zieleni. Do realizacji pozostanie jeszcze m.in. wykonanie zielonej ściany przy Galerii Arsenał, toalety podziemnej w budynku Muzeum Wojskowego, śmietników podziemnych między budynkami Odwachu i Arsenału oraz opraw oświetleniowych oraz montaż małej architektury.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 24.08.2023
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 24.08.2023 - 16:07
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 24.08.2023 - 16:35