Prace ziemne na Starym Rynku

Zanim płytę Starego Rynku pokryje równa, kamienna nawierzchnia, to przebudowana zostanie kluczowa infrastruktura podziemna. Wykonawca zajmuje się aktualnie m.in. izolacją fundamentów Wagi Miejskiej na zewnątrz i wewnątrz budynku, a także zbiornikiem retencyjnym.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Przez najbliższe miesiące przy współpracy z gestorami sieci będzie przebudowywana infrastruktura podziemna, by przez lata mogła bezawaryjnie służyć mieszkańcom. Obecnie trwają m.in. prace nad wykopem pod sieć wodno-kanalizacyjną wzdłuż pierzei zachodniej oraz u zbiegu ul. Żydowskiej, ul. Wielkiej oraz w ul. Rynkowej, a także przygotowywane są wykopy pod budowę chodników wraz z inwentaryzacją przyłączy. Usuwane są również kolizje elektro-energetyczne.

Równolegle postępują prace nad siecią gazową realizowane przez PSG, z tego względu przy narożniku pierzei północnej i zachodniej nadal niemożliwy jest ruch samochodowy między ul. Zamkową i ul. Rynkową oraz przejście z ul. Wielkiej do Rynku. Dodatkowo ruch pieszy w ul. Wronieckiej po prawej stronie został wyłączony ze względu na rozbiórkę krawężnika i chodnika, by można było zbudować tam gazociąg i wodociąg. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Wielkiej z Kramarską i Klasztorną odtwarzana jest nawierzchnia po budowie cieplika, powstaje tam też gazociąg.

W najbliższych dniach wykonawca zajmował się będzie przygotowaniem tras kablowych wzdłuż chodników na pierzei południowej, wschodniej i zachodniej oraz ul. Wronieckiej, a  także wytyczeniem przebiegu krawężników wzdłuż pierzei południowej.

Dzięki inwestycji zmodernizowane bądź przebudowane zostaną sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Przy odkrywaniu infrastruktury wodociągowej wykonawca prowadzi prace ze szczególną ostrożnością, gdyż jest ona już w bardzo złym stanie, o czym świadczą ostatnie awarie. Zakres prac obejmuje również m.in. modernizację monitoringu miejskiego i oświetlenia. Przewidziane są także nowe, ukryte pod nawierzchnią przyłącza prądu do ogródków gastronomicznych, które będą ułatwieniem dla przedsiębiorców i jednocześnie poprawią estetykę Starego Rynku.

Na Starym Rynku powstanie nowy system odwodnienia i retencji wód opadowych z odpowiednią kanalizacją deszczową i zbiornikami. Rozpoczął się montaż zbiornika retencyjnego przy Wadze Miejskiej. Jest on częścią nowej sieci kanalizacji deszczowej, jego zadaniem będzie gromadzenie i przetrzymanie nadmiaru wód opadowych. Pojemność zbiornika to 424 metry sześcienne. Drugi duży zbiornik retencyjny planowany jest po wschodniej stronie Starego Rynku, przed domkami budniczymi. Ponadto powstaną dwa mniejsze zbiorniki, które będą zbierać deszczówkę służącą do podlewania zieleni. Rozdzielenie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz deszczową pozwoli to na odciążenie zlewni płyty Starego Rynku i zabezpieczenie przed zalewaniem i podtopieniami pobliskich kamienic podczas gwałtownych opadów.

Ze względu na historyczny charakter Starego Rynku, archeolodzy badają wykopy, w których docelowo ułożone zostaną nowe sieci, takie jak wodno-kanalizacyjna czy gazowa. Sprawdzą też m.in. miejsca przewidziane na chodniki, wykopy pod przyłącza do kamienic, a także fragmenty ulic dochodzących do Starego Rynku. Aktualnie archeolodzy prowadzą prace m.in. przy domkach budniczych, toalecie miejskiej i budynku Arsenału, a także w wykopie przed Odwachem pod sieć wodno-kanalizacyjną oraz wzdłuż pierzei północnej i południowej Rynku.

Trwająca inwestycja to także zmiana ul. Jana Baptysty Quadro w Pasaż Kultury, czyli miejsce do organizowania wydarzeń kulturalnych. Na Starym Rynku pojawią się również wyspy zieleni z drzewami i ławkami.

W rejonie robót należy zachować ostrożność i poruszać się tylko wyznaczonymi trasami. Są tak organizowane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Mimo trwających robót, w dalszym ciągu można więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali, jak i pozostałych miejsc otwartych dla klientów podczas przebudowy.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 27.09.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 27.09.2022 - 15:52
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27.09.2022 - 16:11