Prace na Starym Rynku wkraczają w etap zasadniczych robót budowlanych

Do tej pory wykonawca inwestycji polegającej na rewaloryzacji płyty Starego Rynku prowadził prace przygotowawcze. Skupiał się na wyprzedzających badaniach archeologicznych oraz selekcji i inwentaryzacji kamiennej kostki, równolegle kompletował niezbędną dokumentację. W czerwcu zakres tych prac znacząco się poszerzy.

26 maja wydane zostało pozwolenie na budowę i tego dnia rozpoczął się proces formalnego przekazania placu budowy. Wraz z początkiem czerwca wykonawca będzie systematycznie wprowadzał zmiany związane z organizacją tego terenu. Zakres robót na Starym Rynku będzie się coraz bardziej poszerzał, dlatego konieczne będą kolejne wygrodzenia, w tym także ciągów pieszych. Trasy prowadzące przez płytę Starego Rynku będą tak wyznaczane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Tym samym wejścia do restauracji będą dostępne dla turystów i mieszkańców. Mimo trwających robót, klienci w dalszym ciągu będą mogli więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali.

Zasadnicze roboty budowlane rozpoczną się od rozbiórki m.in. krawężników i nawierzchni chodników, później także prowadzone będą prace związane z ważną infrastrukturą podziemną. W pierwszej kolejności będzie to renowacja sieci wodociągowej i przebudowa sieci gazowej. Równolegle kontynuowane będą badania archeologiczne w miejscu dwóch planowanych zbiorników retencyjnych, tzn. przy budynku Wagi Miejskiej i pod domkami budniczymi. Wkrótce rozpoczną się także prace archeologiczne w miejscu zaplanowanej do rozbudowy podziemnej toalety publicznej.

Z uwagi na zmiany organizacyjne i rozszerzenie zakresu robót, dostawcy nie będą mieli możliwości wjazdu na płytę Starego Rynku i powinni korzystać z dedykowanych kopert do rozładunku towaru.

Podczas robót należy liczyć się z wjazdem sprzętu ciężkiego na Stary Rynek, możliwością zwiększenia poziomu hałasu jak i zapylenia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót i poruszanie się tylko wyznaczonymi trasami.

Celem inwestycji jest poprawa komfortu poruszania się, by była to przestrzeń przyjazna dla wszystkich. Powstanie nowa, równa nawierzchnia płyty Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Planowane są wyspy zieleni w formie klombów z drzewami i siedziskami. Pod nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną oświetlenie oraz sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Zakres prac obejmuje również m.in. modernizację monitoringu miejskiego i rozbudowę podziemnej toalety publicznej. 

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 31.05.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 31.05.2022 - 17:47
Aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 02.06.2022 - 21:18