Na Starym Rynku nie tylko prace ziemne

Stary Rynek będzie miejscem z równą, kamienną nawierzchnią. Turyści i mieszkańcy będą mogli odpocząć na czterech wyspach zieleni z drzewami i siedziskami. Zmieniają się też fragmenty ulic dobiegających do płyty.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Bardzo ważne jest również to, czego na co dzień nie oglądamy, czyli infrastruktura podziemna. Przebudowa tych ważnych sieci jest coraz bardziej zaawansowana. Zakończyły się prace związane z izolacją fundamentów Wagi Miejskiej oraz wykonaniem posadzki w piwnicach tego budynku, obecnie izolowane są fundamenty Ratusza. Rozpoczęła się również budowa chodnika na odcinku między ul. Wrocławską a Świętosławską, gdzie widać już krawężnik i podbudowę – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Stary Rynek jest nadal badany przez archeologów. Przykładowo w tym tygodniu odsłonięto kolejny fragment kanału ściekowego z przełomu XVIII/XIX w. Archeolodzy za domkami budniczymi prawdopodobnie trafili na pozostałości dawnych kramów służących kupcom. Znalezisko to jest potencjalnie atrakcyjnie historycznie, dlatego zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, badania będą kontynuowane na większej głębokości, niż to było pierwotnie przewidziane. Pozostałości odkryto w wykopie pod zbiornik na wodę deszczową do podlewania zieleni, jak również przy badaniach archeologicznych wyprzedzających wykonanie nawierzchni na tym obszarze. Z uwagi na rangę znaleziska dalsze badania mogą wiązać się z koniecznością przeprojektowania podziemnej infrastruktury oraz wyspy zieleni. Badania archeologiczne prowadzone są również w miejscu planowanego kanału technologicznego pomiędzy ratuszem a domkami budniczymi.

Na ukończeniu są prace gazowe na skrzyżowaniu ul. Żydowskiej i Kramarskiej. W przyszłym tygodniu ułożone zostaną m.in. sieci elektryczne i teletechniczne na ul. Żydowskiej, a następnie rozpocznie się układanie konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię. W kwietniu będzie można zobaczyć pierwsze fragmenty docelowej nawierzchni na przebudowywanym odcinku ul. Żydowskiej. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z materiału staroużytecznego, czyli wyselekcjonowanej kostki pochodzącej z płyty Starego Rynku.

Chodniki wokół rynku, czyli wzdłuż kamienic, są przygotowywane w pierwszej kolejności, co ułatwi funkcjonowanie pobliskich lokali. Większość chodników będzie gotowa wiosną. Stopniowo będzie przybywać gotowych fragmentów, w uproszczeniu prace te toczyć będą się kolejno na stronie południowej, zachodniej, północnej, wschodniej. Stosowane obsypki i zasypki przygotowywane są zgodnie ze specyfikacją techniczną, a ich zagęszczenie za każdym razem jest sprawdzane.

Na budynkach Arsenału i Muzeum Wojskowego przygotowano konstrukcję pod planowany montaż zadaszenia w pasażu Jana Baptysty Quadro. Będzie tu Pasaż Kultury, tzn. miejsce organizacji różnych wydarzeń. Na konstrukcji zadaszenia pasażu będzie można umieszczać artystyczne instalacje. 

Stary Rynek jest historycznym miejscem o gęstej sieci uzbrojenia podziemnego z różnych lat i dzięki współpracy z gestorami sieci wymieniona zostanie cała infrastruktura. Koordynacja tych działań jest bardzo ważna, by mieszkańcy mogli korzystać z nowych sieci bez ryzyka awarii. Pod starorynkową płytą zamontowane zostały zbiorniki retencyjne. Ich zadaniem będzie gromadzenie i przetrzymywanie nadmiaru wód opadowych zabezpieczając przed zalewaniem i podtopieniami piwnic pobliskich kamienic. Mniejsze zbiorniki będą gromadziły deszczówkę służącą do podlewania roślin.

Prace toczą się również na fragmentach ulic przylegających do płyty Starego Rynku. Priorytetem było zakończenie prac na ul. Wielkiej, która od 13 marca przejęła rolę drogi dojazdowej dla pojazdów budowy ze Starego Rynku oraz uprzywilejowanych. Wcześniej taką funkcję pełniła ul. Paderewskiego, teraz więc mogą zostać ukończone prace na skrzyżowaniu tej ulicy z Al. Marcinkowskiego. Jednocześnie wykonawca inwestycji na Starym Rynku mógł przystąpić do prac na ul. Paderewskiego, takich jak przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i badania archeologiczne.

Przypominamy, że w rejonie Starego Rynku należy poruszać się tylko wyznaczonymi trasami. Na terenie budowy, który nie jest przeznaczony do ruchu pieszych, montowane jest m.in. sieć elektryczna tj. okablowanie. Nie stanowi jednak ono zagrożenia, gdyż jest nieczynne - nie jest podłączone do zasilania.

Prace na Starym Rynku oraz na ulicach przebudowywanych w ramach Programu Centrum to duże przedsięwzięcie angażujące wielu pracowników. Realizacja robót w danym miejscu zależy od m.in. procesu technologicznego, np. podczas wiązania się masy stanowiącej podbudowę nie należy wykonywać na niej innych prac, a samo jej układanie wymaga zaistnienia odpowiednich warunków atmosferycznych (odpowiednia temperatura i brak opadów).

Budżet przeznaczony na całą rewaloryzację Starego Rynku jest wyższy niż pierwotne szacunki sprzed kilku lat ze względu na dodatkowy zakres i niezależne czynniki. Pierwszy kosztorys nie zakładał wymiany wszystkich sieci podziemnych, a jedynie kanalizację deszczową i przebudowę kolizji. Na etapie wstępnych szacunków nie uwzględniono także wykonania większości nawierzchni z nowego materiału kamiennego. Ponadto kwota określona kilka lat temu musiała ulec zwiększeniu z uwagi na rosnące koszty materiałów budowlanych, inflację, problemy rynku wynikające z pandemii Covid-19, a później wojny w Ukrainie. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i rozliczenie jej musi nastąpić do końca roku, więc naszym celem jest zakończenie zasadniczych prac jesienią.

Przypominamy, że trasy prowadzące przez plac budowy są tak wyznaczane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Mimo trwających robót, w dalszym ciągu można więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali, jak i pozostałych miejsc otwartych dla klientów podczas przebudowy.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 15.03.2023
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15.03.2023 - 15:49
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 15.03.2023 - 16:02