Zwężenie ciągu pieszego na ul. Ratajczaka

Na ul. Ratajczaka, pomiędzy ulicami Św. Marcin i 27 Grudnia, trwają roboty związane z budową kanalizacji, wymagające wykonania głębokich wykopów. W związku z tym, dla zachowania przejezdności ulicy, samochody zostały skierowane częściowo na istniejący chodnik, co spowodowało zwężenie przestrzeni, którą mogą poruszać się piesi.

Piesi poruszają się obecnie w bliskiej odległości od kamienic. Przestrzeń ta została oznaczona słupkami U21, przeznaczonymi do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu, oraz taśmą ostrzegawczą. Ze względu na uwarunkowania projektowe i ograniczenia terenowe, była to jedyna możliwość oznakowania tej przestrzeni i zachowania przejezdności ul. Ratajczaka w czasie budowy kanalizacji.

Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy do pieszych oraz zmotoryzowanych o szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych robót.    

Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 16.03.2023
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 16.03.2023 - 15:10
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 16.03.2023 - 15:17