Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Jugosłowiańskiej

Coraz bliżej do zakończenia prac związanych z budową drogi rowerowej wzdłuż ul Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ronda Skubiszewskiego. W najbliższy wtorek i środę (23 i 24 listopada) oraz w kolejny wtorek i środę (30 listopada i 1 grudnia), na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Jugosłowiańskiej, do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie podpinane przebudowane przyłącze kanalizacyjne. Zaplanowane prace wpłyną na zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania.

Roboty podzielono na dwa etapy. Pierwszy, którego realizację zaplanowano na 23 i 24 listopada, będzie odbywał się na zachodniej części ul. Jugosłowiańskiej. W związku z tym pojazdy jadące ul. Grunwaldzką w stronę centrum nie będą mogły skręcić w prawo, w ul. Jugosłowiańską, a ul. Bułgarska zostanie zwężona do jednego pasa jazdy na wprost. W czasie trwania prac pojazdy jadące ul. Grunwaldzką w stronę centrum będą mogły dojechać do ul. Jugosłowiańskiej objazdem poprowadzonym od ronda Skubiszewskiego przez ul. Jawornicką i Promienistą. Wyznaczono również objazd ul. Bułgarską do skrzyżowania z ul. Ptasią. W tym miejscu zmierzający w kierunku ul. Jugosłowiańskiej będą mogli zawrócić i dojechać do skrzyżowania tej ulicy z ul. Grunwaldzką i Bułgarską. Na nim, korzystając z relacji na wprost, wjadą w ul. Jugosłowiańską.

W drugim etapie, zaplanowanym na 30 listopada i 1 grudnia, prace przeniosą się na wschodni pas ul. Jugosłowiańskiej. W związku z tym przez ten okres nie będzie możliwe poruszanie się prawym pasem ul. Grunwaldzkiej na wprost, w kierunku centrum. Zamknięty zostanie też lewy pas ul. Bułgarskiej, do jazdy na wprost. Dodatkowo w tym czasie wymienione zostaną słupy sygnalizacji świetlnej na wyspie dzielącej jezdnie ul. Jugosłowiańskiej, przez co niemożliwe będzie skręcenie z ul. Jugosłowiańskiej w lewo, w ul. Grunwaldzką. Na czas trwania prac wyznaczono objazd ul. Bułgarską do skrzyżowania z ul. Ptasią, gdzie pojazdy będą mogły zawrócić, by dojechać do skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej,  Bułgarskiej i Jugosłowiańskiej. Na nim, skręcając w prawo, wjadą w ul. Grunwaldzką.

Podczas realizacji obu etapów zaplanowanych prac zamknięte będzie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez ul. Jugosłowiańską. Piesi i rowerzyści w tym czasie będą mogli skorzystać z innych oznakowanych przepraw przez jezdnię w tej okolicy.

Zaplanowane w obu etapach prace nie mogą odbywać się w weekendy za sprawą niedostępności w tych terminach masy bitumicznej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Data publikacji: 19-11-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 19-11-2021