Zmiana w organizacji ruchu w rejonie ul. Lotniczej

W sobotę, 23 stycznia, zmieni się organizacja ruchu w rejonie rozbudowywanego odcinka ul. Lotniczej. W związku z postępem prac wjazd na tę ulicę od ul. Dąbrowskiego zostanie całkowicie zamknięty.

Po zamknięciu wjazdu w ul. Lotniczą dojazd do posesji nr 316 – 336 przy ulicy Dąbrowskiego (na odcinku między ul. Lotniczą a ul. Pilotów) będzie możliwy po skręceniu z ul. Dąbrowskiego  w ul. Pilotów i w ślad za tym w równoległą do ul. Dąbrowskiego drogę wewnętrzną, która stanie się dwukierunkową drogą bez przejazdu (ślepą) i będzie obowiązywał na niej zakaz zatrzymywania się.

Przypominamy, że ul. Lotnicza od ul. Wzlotowej do ul. Dąbrowskiego jest wyłączona z ruchu pojazdów i udostępniana tylko mieszkańcom budynków zlokalizowanych na tym odcinku.

Dojazd do ul. Dąbrowskiego z ulic: Wzlotowej, Kopy, Hynka, Hangarowej, Żwirki, Spadochronowej, Wigury, Sterowej jest możliwy od ul. Pilotów. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Data publikacji: 21-01-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 21-01-2021