Zmiana organizacji ruchu na ul. Mateckiego

Wraz z nadejściem nowego roku rozpoczęły się prace na ul. Mateckiego na północy Poznania. W ramach inwestycji ulica zyska brakujące fragmenty chodnika, kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną z przyłączami do posesji. Przebudowane zostaną również platformy przystankowe oraz oświetlenie wzdłuż ulicy.

11 stycznia (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Jest ona konieczna ze względu na zakres prac, które obejmują wykonanie odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych. Na czas robót konieczne jest zamknięcie przejazdu ul. Mateckiego i poprowadzenie ruchu objazdami. Inwestycja została podzielona na etapy tak, by w trakcie prac zapewniony został dojazd do posesji i pobliskiego osiedla.

Od 11 stycznia wyłączane z ruchu będą odcinki ulicy o długości około 100 metrów, na których prowadzone będą roboty związane z wykopem pod kanalizację sanitarną i deszczową. Rozpoczną się w rejonie nieruchomości o numerach 24 i 4a, w pobliżu istniejącego przystanku autobusowego. Wraz z postępem robót wyłączane z użytku będą kolejne odcinki drogi w kierunku ul. Morasko, a w zamian udostępniane te, gdzie wykonano już prace. Objazd do ul. Obornickiej poprowadzony zostanie ul. Marka z Aviano, Stróżyńskiego i Hulewiczów, natomiast do ul. Morasko – Obornicką, Hulewiczów, Stróżyńskiego i Marka z Aviano.

Zmiany wpłyną także na autobusy komunikacji publicznej. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, dotyczyć będą tras linii nr 146, 832, 904 oraz 907. Na ul. Jaroczyńskiego przy rondzie Wandy Błeńskiej uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek Os. Jagiełły dla autobusów jadących w kierunku ul. Obornickiej. Przystanki Mateckiego na czas prowadzonych prac zostaną przeniesione na ul. Obornicką przy skrzyżowaniu z ul. Mateckiego. Szczegóły TUTAJ.

W trakcie prac należy się również liczyć ze zmianami w ruchu pieszym. Na skrzyżowaniu ul. Mateckiego i Obornickiej zamknięte zostanie przejście przez ulicę, ruch pieszy będzie kierowany na drugą stronę jezdni. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót.    

Data publikacji: 07-01-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 07-01-2021