ZKZL dołączył do sygnatariuszy porozumień w sprawie koordynacji inwestycji

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) zrobiła kolejny krok w kierunku skoordynowania jak największej liczby działań inwestycyjnych w mieście. Wraz z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ podpisała porozumienie z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) Sp. z o.o. Ma  ono na celu gromadzenie oraz udostępnianie informacji o inwestycjach i remontach, a także zdarzeniach powodujących utrudnienia w ruchu oraz ich koordynację.

- Do tej pory podobne porozumienia, których rolą jest ograniczanie związanych z inwestycjami uciążliwości dla mieszkańców oraz kosztów tego typu działań, podpisywaliśmy już z podmiotami prowadzącymi inwestycje liniowe - a więc tymi, których efekty kryją się najczęściej pod ziemią.  ZKZL jest pierwszym sygnatariuszem porozumienia, który reprezentuje budownictwo kubaturowe – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Współpraca PIM, ZKZL I GEOPOZ polegać będzie na wymianie aktualnych danych, umożliwiając wspólne przygotowanie i realizację inwestycji. Dane te gromadzone i udostępniane będą przez GEOPOZ za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej. Do systematycznego i pełnego udostępniania informacji o planowanych oraz realizowanych inwestycjach na obszarze miasta Poznania w Systemie Informacji Przestrzennej zobligował wydziały Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne Prezydent Miasta Poznania zarządzeniem z maja br.

Dzięki takim działaniom możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie miasta planowanych inwestycji.  W ten sposób wydziały Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne, spółki z udziałem miasta i gestorzy sieci infrastruktury podziemnej będą mogli w łatwy sposób zweryfikować swoje plany inwestycyjne i podjąć starania zmierzające do wspólnej realizacji projektów na danym obszarze w jednym czasie.

Rolą PIM będzie monitorowanie i zarządzanie wprowadzanymi przez użytkowników danymi w taki sposób, aby zaproponować sygnatariuszom porozumienia optymalny czas na przeprowadzenie inwestycji, biorąc pod uwagę koszty i uciążliwość dla mieszkańców. Stosowne porozumienie w tej sprawie PIM i GEOPOZ podpisały w lipcu br.

 

Data publikacji: 17-09-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 17-09-2019