Zbliża się kolejny etap remontu ul. B. Krzywoustego

Na drugi kwartał tego roku zaplanowano realizację kolejnego etapu remontu ul. Bolesława Krzywoustego.  Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni wykonawcę robót mających na celu wymianę nawierzchni i wzmocnienie nitki wylotowej tej ulicy, na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego Krzesiny.

- To kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku przez Zarząd Dróg Miejskich remontu ul. Bolesława Krzywoustego, w ramach którego istniejąca nawierzchnia nitki prowadzącej w kierunku węzła autostradowego zostanie naprawiona i wzmocniona. Powstaną także m.in. opaska z płyt betonowych, nowe krawężniki i obrzeża. Ulepszone zostaną pobocza, wymienione wpusty, zamontowane będą nowe bariery ochronne – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 27 stycznia.

Data utworzenia: 12.01.2022
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 12.01.2022 - 15:50