Węzeł Grunwaldzka – testy drugiego wiaduktu kolejowego

Lokomotywa przetestowała drugi wiadukt kolejowy nad ul. Grunwaldzką, będący częścią bezkolizyjnego przejazdu pod torami na granicy Poznania i Plewisk. Z pierwszego wiaduktu na szlaku Poznań Górczyn – Palędzie już od listopada ubiegłego roku korzystają pociągi.

- Węzeł Grunwaldzka to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Poznania, ale i okolicznych gmin. Dlatego cieszę się, że postęp prac widać już gołym okiem - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - To efekt wspólnych działań Miasta Poznań, Gminy Komorniki i Powiatu Poznańskiego. Sprawna współpraca pozwoli znacząco zwiększyć komfort pasażerów i kierowców.

- Celem testów jest sprawdzenie zachowania konstrukcji pod obciążeniem, ocena jej sztywności czy też stabilności posadowienia podpór. Poza pomiarami przeprowadzane są także oględziny konstrukcji przed, w trakcie i po próbnym obciążeniu. W kolejnych krokach będzie można wznowić ruch kolejowy na torze po stronie Plewisk. Obecnie pociągi jeżdżą tu jednym torem z wykorzystaniem pierwszego wiaduktu wykonanego w ubiegłym roku – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Dzięki podziałowi prac na etapy nie było konieczności całkowitego zamknięcia trasy kolejowej. Gdy budowany był pierwszy wiadukt po stronie Poznania, to pociągi korzystały ze starych torów po stronie Plewisk.

W piątek na nowym wiadukcie stanęła lokomotywa i specjaliści mogli sprawdzić, jak zachowuje się konstrukcja przy takim obciążeniu. Przez testowany wiadukt przebiega tor nr 2, na szlaku Palędzie-Poznań Górczyn. Wiadukt to konstrukcja dwuprzęsłowa o długości 35 metrów. Podczas prób lokomotywa spalinowa stawała na każdym z dwóch przęseł.

Dzięki budowie przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem. W ramach inwestycji powstaje także węzeł przesiadkowy przy stacji kolejowej Poznań Junikowo.

 Na obecnym etapie inwestycji najbardziej zaawansowane są prace branży kolejowej (95 proc.) oraz w ramach branży mostowej (80 proc.), czyli właśnie związane z wiaduktami. Wykonawca zrealizował już także ponad połowę zaplanowanych prac z branży drogowej. Postępują także roboty architektoniczne, sanitarne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

W ostatnim czasie wykonawca zajmuje się przygotowaniem do uruchomienia drugiego toru z wykorzystaniem zrealizowanego wiaduktu, w tym m.in. pracami wykończeniowymi na peronie nr 2 w zakresie m.in. wiaty peronowej oraz małej architektury wraz z nawierzchnią dla osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się też pracami brukarskimi na pozostałym obszarze inwestycji oraz zjazdami do posesji przy ul. Grunwaldzkiej czy też ciągami pieszymi i rowerowymi. Na peronie po stronie Plewisk prowadzone są prace polegające na montażu oświetlenia i odpowiedniego nagłośnienia.

Budynek poczekalni przy pętli autobusowej i peronie kolejowym w ostatnim czasie zyskał szklane ściany, a także inne elementy związane z fasadą i wykończeniem wnętrz. Powstająca pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi".

Wraz z postępem prac oraz w związku z koniecznością realizacji docelowego układu drogowego, po oddaniu do użytkowania testowanego wiaduktu kolejowego, wykonawca skoncentruje się na pracach drogowych w rejonie skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej z ul. Piwoniową i z ul. Wołczyńską, a także pracach konstrukcyjnych i drogowych w rejonie przejazdu pod torami. Wiązało się to będzie ze zmianami organizacji ruchu, o których informacje podawane będą w osobnych komunikatach.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 26.05.2023
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 26.05.2023 - 15:15
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 26.05.2023 - 15:31