Węzeł Grunwaldzka - ruch wahadłowy podczas odtwarzania nawierzchni jezdni

Na granicy Poznania i Plewisk trwa budowa węzła komunikacyjnego Grunwaldzka z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi. Na 23 maja (poniedziałek) przewidziane są prace, które wymagają ręcznego kierowania ruchem.

W tym miesiącu wykonawca prowadził prace związane z infrastrukturą podziemną, które wiązały się z wykopami w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Piwoniowej i Twardogórskiej. 23 maja prowadzone będą roboty polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni w tych miejscach (na ul. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Twardogórską oraz na wysokości ul. Piwoniowej, a także na ul. Twardogórskiej przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką).

Podczas prac w danym miejscu obowiązywał będzie ruch wahadłowy kierowany ręcznie, spodziewać się go należy od godz. 6. W pierwszej kolejności realizowane będą prace po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej i Twardogórskiej, a po ich zakończeniu przeniosą się na stronę wschodnią obu ulic, gdzie kierowcy będą mogli przejechać już po odtworzonej nawierzchni.

Uzupełnienie nawierzchni sprawi, że przejazd będzie bardziej komfortowy mimo trwającej budowy węzła Grunwaldzka.

Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 20.05.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 20.05.2022 - 12:00
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 20.05.2022 - 12:02