W poniedziałek zamknięcie odcinka ul. św. Wawrzyńca

W grudniu rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową około kilometrowego przedłużenia ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niestachowską i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną. Od nadchodzącego tygodnia wykonawca prowadził będzie prace, które wymagają zmiany organizacji ruchu.

18 stycznia (poniedziałek) zamknięty dla ruchu samochodowego zostanie odcinek ulicy od posesji przy ul. św. Wawrzyńca nr 17 do skrzyżowania z ul. Niestachowską. Wykonawca prac zapewni dojazd dla mieszkańców do posesji położonych przy tym odcinku ulicy, nie będzie jednak możliwości zaparkowania samochodu. Piesi w dalszym ciągu będą poruszać się po istniejącym chodniku. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Oddanie do użytku nowego odcinka ulicy planowane jest na koniec bieżącego roku. Powstająca wzdłuż nasypu kolejowego droga będzie jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku). Po jej południowej stronie powstanie chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa. Roboty obejmują także budowę przystanków autobusowych, zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowań ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego oraz z ul. Kościelną, a także kanalizację deszczową wraz z przebudową kolektora i kanałów ogólnospławnych. W planach są również nasadzenia zieleni nowe oświetlenie uliczne.

Data publikacji: 14-01-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 14-01-2021