Trzy firmy chcą zaprojektować i wybudować zbiornik retencyjny dla osiedla Kiekrz

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyła przyjmowanie ofert w przetargu, który ma wyłonić wykonawcę dokumentacji technicznej i robót budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego gromadzącego deszczówkę oraz wody roztopowe z terenu osiedla Kiekrz, i dokonała ich otwarcia (szczegóły TUTAJ).

- Wpłynęły trzy oferty. Rozpoczęliśmy ich weryfikację. Wszystkie mieszczą się w kwocie, jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację tej inwestycji, która zyskała dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 3000 metrów sześciennych pozwoli na magazynowanie wody. Będzie elementem działań mających za zadanie zminimalizowanie zagrożenia zalewania położonych niżej budynków i ulic podczas ulewnych deszczów oraz zabezpieczenie okolicy przez podtopieniami spowodowanymi wystąpieniem z brzegów rzeki Samicy.

W ramach inwestycji renowacji poddane zostaną istniejące rowy odprowadzające wody deszczowe, które obecnie nie spełniają swoich funkcji. W otoczeniu zbiornika pojawi się nowa zieleń. Przewidziana jest również budowa ścieżki spacerowej z oświetleniem parkowym, ławkami i obiektami małej architektury.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę będzie miał 480 dni od zawarcia umowy. Zbiornik ma być gotowy po dwóch latach od podpisania umowy.

Data publikacji: 29-07-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-07-2020