Tryb pracy spółki PIM w lutym

Informujemy, że z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego biuro spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w lutym pozostaje zamknięte, a pracownicy będą wykonywali swoją pracę zdalnie.

W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem (tel. 61 884 20 10, sekretariat@pim.poznan.pl), bądź bezpośrednio z pracownikami, którzy dostępni są pod swoimi numerami telefonów komórkowych i adresami poczty elektronicznej.

Wszelkie dokumenty przesłane drogą elektroniczną będą każdorazowo traktowane jako skutecznie dostarczone do spółki.

Data publikacji: 29-01-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 29-01-2021