Trwa rozbudowa ul. Unii Lubelskiej i budowa nowej pętli przesiadkowej (VIDEO)

Efekty rozpoczętych w lipcu prac, związanych z rozbudową ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowej pętli tramwajowo-autobusowej, oraz przebudową tej ulicy na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej, są coraz bardziej widoczne. Trwa już budowa pierwszego fragmentu torowiska, od istniejącej drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do ul. Obodrzyckiej, do budowanej nowej pętli.

GALERIA

- Prace związane z rozbudową ul. Unii Lubelskiej obecnie wyprzedzają zaplanowany harmonogram. To efekt nie tylko korzystnych warunków atmosferycznych, lecz również zaangażowania wykonawcy – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakończyły się już przebudowa sieci cieplnej oraz przeprowadzony metodą bezwykopową remont istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. Trwa przebudowa kolizji z innymi sieciami, a budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiągnęła już półmetek.

Zrealizowano większość robót ziemnych związanych z budową nowej pętli tramwajowo – autobusowej. Do wykonania pozostała ostatnia warstwa nasypu, po czym rozpocznie się układanie warstw konstrukcyjnych pod torowisko tramwajowe budowanej pętli.

Gotowy jest już ciąg pieszo – rowerowy od istniejącej drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do ul. Obodrzyckiej, do oddanego do użytku wcześniej odcinka za pętlą. Na pozostałych przebudowywanych w ramach tego zadania odcinkach powstanie niezależna droga rowerowa oraz chodnik.

W wyniku prowadzonych prac do końca przyszłego roku rozbudowana zostanie ul. Unii Lubelskiej, a trasa tramwajowa doprowadzona zostanie do nowej pętli tramwajowo-autobusowej. Dzięki temu osiedla przy ul. Falistej oraz Unii Lubelskiej zostaną lepiej skomunikowane z resztą miasta i więcej osób będzie mogło korzystać z transportu publicznego. Za sprawą realizacji tego projektu zwiększy się również atrakcyjność terenów inwestycyjnych w tym rejonie.

Inwestycja jest częścią projektu „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Uzyskał on dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Data publikacji: 06-11-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-11-2019