Trwa remont fasady budynku szkoły przy ul. Berwińskiego

Elewacja kolejnego zabytkowego obiektu oświatowego odzyskuje dawny blask. Trwa renowacja południowej fasady budynku głównego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego oraz remont ogrodzenia.

Prace obejmują naprawę rys i pęknięć muru. Oczyszczane i uzupełniane są ceglane elewacje, a zniszczone cegły są wymieniane z zachowaniem spójności kolorystycznej (na partiach górnych elewacji w odcieniu piaskowo-żółtym, a na cokołach brązowo-ceglastym). Naprawę i wzmocnienie przejdą także części otynkowane, które następnie zostaną pomalowane na kolor najbliższy pierwotnemu. Zabiegom konserwatorskim i rekonstrukcyjnym poddawane są dekoracje architektoniczne: parapety i gzymsy. Zakres prac obejmuje również konserwację elementów stalowych i m.in. wymianę rynien.

Prowadzona zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków renowacja południowej fasady i remont ogrodzenia to pierwszy etap odnawiania elewacji zbudowanego na początku XX wieku kompleksu oświatowego, w skład którego wchodzi również gmach sali gimnastycznej. Realizacja tego etapu ma zakończyć się w listopadzie bieżącego roku.

Data publikacji: 11-09-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 11-09-2020