Stary Rynek: prace archeologiczne i związane z izolacją ścian fundamentowych Wagi Miejskiej

Od 25 października (poniedziałek) należy spodziewać się zmian organizacji ruchu wynikających z prac archeologicznych zaplanowanych przez wykonawcę rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Dotyczyć będą głównie pieszych.

- Prace archeologiczne są konieczne z uwagi na historyczny charakter tego miejsca. W najbliższych dniach wykonawca inwestycji przystąpi do nich w północnej i śródrynkowej części płyty Starego Rynku, m.in. w rejonie planowanych zbiorników retencyjnych. Wcześniej przeprowadził badania geologiczne polegające na odwiertach punktowych, a rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na przyszły rok – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Od 25 października teren prac archeologicznych będzie wygrodzony. Przewidziane są głębokie wykopy jak i ruch pojazdów budowy, dlatego piesi w północnej części rynku będą mogli  poruszać się wyłącznie chodnikami. Ruch pojazdów związanych z budową oraz pojazdów uprzywilejowanych będzie odbywał się wydzielonymi trasami. Wykonawca zapewni także dojazd do ratusza i budynku Wagi Miejskiej.

Równolegle wykonawca zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszelkich pozwoleń, by w przyszłym roku rozpocząć zasadnicze roboty budowalne. Na 28 października zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych związanych z izolacją ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej, na co pozwolenie uzyskano przed przetargiem. Podczas zasadniczych robót budowlanych wyznaczone będą odpowiednie ciągi komunikacyjne, dostęp do poszczególnych budynków dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 r. Do tego czasu powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienne płyty i kostka. Częściowo wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic.

Pod rewaloryzowaną nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną oświetlenie oraz sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Zakres prac obejmuje również budowę kanału technologicznego i podziemnej stacji transformatorowej, modernizację monitoringu miejskiego i rozbudowę podziemnej toalety publicznej.

Na Starym Rynku pojawią się trzy wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, a także wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, nowe ławki i siedziska na starorynkowej płycie oraz w Pasażu Kultury, który powstanie na ul. Jana Baptysty Quadro. Będzie to miejsce do organizowania wydarzeń kulturalnych, które będzie dysponowało m.in. mobilną sceną i  zadaszeniem.

Data publikacji: 22-10-2021
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 22-10-2021