Schody południowego mostu Dworcowego zostaną przebudowane

Schody, które po południowej stronie mostu Dworcowego prowadzą na plac przed budynkiem starego dworca Poznań Główny oraz na perony nr 2 i 5, zostaną przebudowane. Wykonawcę robót budowlanych wyłoni przetarg rozpisany przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie (szczegóły TUTAJ).

Zarówno schody prowadzące na wschodnią i zachodnią stronę placu przed dworcem, jak i będące łącznikiem mostu Dworcowego z peronami nr 2 i 5, są w złym stanie technicznym. Wskutek działań erozyjnych, niesprawnego odwodnienia i niedostatecznej jakości betonu,  nastąpiła jego korozja. Przyspieszyło ją działanie środków odladzających używanych w okresach zimowych. W efekcie beton pęcznieje, co prowadzi do rozsadzania i deformacji okładzin kamiennych na stopniach i podestach schodów. Zniszczone są również powłoki malarskie balustrad i szklane tafle, będące ich elementami.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca przebuduje i wyremontuje schody, zabezpieczy je przed korozją, zachowując obecne rozwiązania architektoniczne. Prowadzenie prac remontowych: rozbiórki, montażu i betonowania będzie utrudnione w szczególności w przypadku schodów peronowych. Z uwagi na niewystarczającą szerokość przejścia między nimi a krawędzią peronu oraz obecność trakcji, wykonawca będzie musiał – odpowiednio zabezpieczając miejsce prowadzonych prac - uwzględnić ruch pociągów i część robót prowadzić w godzinach nocnych. Nową nawierzchnię zyska również chodnik na moście. Dotychczasowa jest zniszczona wskutek intensywnego ruchu pieszych.

Zaplanowano, że ruch pieszych na schody prowadzące na obie strony placu dworcowego wróci najpóźniej po 280 dniach od podpisania umowy, zaś na schody peronowe – najpóźniej po 380 dniach od podpisania umowy. Całość inwestycji, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ma zakończyć się maksymalnie 40 dni później. 

Podmioty, które chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym, swoje oferty mogą składać do 16 marca.

Data publikacji: 28-02-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 28-02-2020