Są chętni do przebudowy ul. Kordeckiego

Siedem ofert na przebudowę sąsiadujących z ul. Ściegiennego dwóch odcinków ul. Kordeckiego złożono w ramach przetargu rozpisanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (szczegóły TUTAJ). Wszystkie mieszczą się w kwocie, którą na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć zamawiający.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca wybuduje asfaltową jezdnię, zatoki postojowe i zjazdy do posesji z kostki brukowej oraz ułoży nową nawierzchnię na chodnikach na dwóch odcinkach ul. Kordeckiego -  od ul. Ściegiennego do ul. Albańskiej oraz od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej.

W ramach inwestycji zostaną nasadzone nowe drzewa oraz krzewy, a istniejące trawniki poddane będą regeneracji. Budowa obejmie także nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Pojawią się też nowe ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Całość prac uzupełni oznakowanie ulicy.

Wykonanie wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu ma trwać nie więcej niż 100 dni od podpisania umowy. Nasadzenia zieleni powinny zakończyć najpóźniej do 30 października.

Data publikacji: 25-06-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 25-06-2020