Rusza rozbudowa ulic na Morasku

Mieszkańcy Moraska zyskają nowy układ drogowy w rejonie ul. Glinienko. Prace budowlane rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Podczas robót konieczne będą zmiany organizacji ruchu. Przygotowania do zmian wykonawca rozpocznie w ten weekend, w pierwszej kolejności obejmą ul. Knyszyn.

Dzięki inwestycji ulice Glinienko, Drogocin, Knyszyn i Janowo zostaną utwardzone, pojawią się chodniki, oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa. Prace rozpoczną się od ul. Knyszyn. Od 12 sierpnia wykonawca wprowadzał będzie tam odpowiednie oznakowanie informujące o czasowej organizacji ruchu. Po jej wdrożeniu ul. Knyszyn nie będzie przejezdna, wykonawca będzie jednak w miarę możliwości zapewniał dojazd do posesji i przejście dla mieszkańców. Kierowcy proszeni są o to, by nie parkowali samochodów na ul. Knyszyn oraz w rejonie skrzyżowania tej ulicy z ul. Glinienko.

Wraz z postępem prac zmieniać się będzie organizacja ruchu na kolejnych ulicach - konieczne będzie wyłączanie z ruchu następnych dróg objętych zadaniem.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ul. Glinienko na odcinku od ul. Franciszka Jaśkowiaka do ul. Knyszyn. Zmienią się także niedługie ulice Drogocin i Knyszyn. Miasto skorzystało z prawa opcji zawartego w ogłoszeniu przetargowym, dlatego zadanie zostało rozszerzone o kolejny etap, czyli przebudowę ul. Janowo.

W sumie w zakres inwestycji wchodzi ok. 630 metrów drogi. Wszystkie cztery ulice służą mieszkańcom okolicznej zabudowy jednorodzinnej. Obecnie mają nawierzchnię gruntową, jedynie na początkowym fragmencie ul. Glinienko jest utwardzona. W ramach inwestycji ul. Glinienko zyska nową konstrukcję jezdni i wygodną nawierzchnię. Dla pieszych wybudowany zostanie chodnik, którego tam obecnie brakuje. Wzdłuż ulicy przewidziano również wykonanie zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych z kostki brukowej. Ul. Knyszyn także zostanie pokryta nową nawierzchnią, po lewej stronie pojawi się chodnik, przewidziano również budowę zjazdów do posesji. Nowa, równa nawierzchnia z odwodnieniem pojawi się także na ul. Drogocin. Obie te krótkie ulice – Knyszyn i Drogocin - służą jako dojazd do pobliskich domów, dlatego każda z nich kończyła się będzie nowym placem do zawracania. Z kolei ul. Janowo nie tylko zostanie utwardzona, ale także wykonane zostaną zjazdy do posesji i chodnik. Przewiduje się również budowę wyniesionego przejścia dla pieszych.

Ze względu na osiedlowy charakter ulicy Glinienko, planuje się ograniczenie prędkości i wyniesione skrzyżowania - w trosce o bezpieczeństwo pieszych. Będą to skrzyżowania ulic Glinienko, Drogocin i Janowo oraz Glinienko, Knyszyn i Łysy Młyn. Ponadto pojawią się tam przejścia dla pieszych. Wykonawca zajmie się także wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego w nowym układzie drogowym. 

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 12.08.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 12.08.2022 - 13:40
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 12.08.2022 - 13:43