Rusza przebudowa torowiska w ul. Fredry

1 września (czwartek) rozpocznie się przebudowa trasy tramwajowej w ul. Fredry, na odcinku od mostu Teatralnego do ul. Gwarnej. W kolejnym tygodniu rozpoczną się prace związane z przebudową trasy tramwajowej oraz wymianą istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego, a także z przebudową ul. Gwarnej. Zaplanowane roboty będą wiązały się ze zmianami w organizacji ruchu w ich rejonie.

Zarząd Transportu Miejskiego od 1 września wstrzymuje ruch tramwajowy na odcinku od mostu Teatralnego do placu Wielkopolskiego. W związku z tym tego samego dnia będą mogły rozpocząć się pierwsze prace związane z przebudową trasy tramwajowej w ul. Fredry, którą ta jednostka miejska zleciła spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wykonawca przystąpi do demontażu sieci trakcyjnej i frezowania nawierzchni. Prace te są skoordynowane z rozpoczynającą się w następnym tygodniu na ul. Gwarnej realizacją kolejnego etapu Programu Centrum. W nadchodzących miesiącach obejmie ona również południową część pl. Wolności, ulice 27 Grudnia, Ratajczaka i Kantaka.

W związku z przebudową torowiska 1 września ul. Fredry wraz z mostem Teatralnym zostanie wyłączona zarówno z ruchu tramwajowego, jak i samochodowego. Możliwy będzie przejazd przez nią ulicami poprzecznymi – Wieniawskiego i Kościuszki oraz al. Niepodległości. Na czas robót odwrócony zostanie kierunek jednokierunkowej ul. Noskowskiego. Objazd od ul. Libelta poprowadzony będzie al. Niepodległości oraz ul. Wieniawskiego. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Fredry i al. Niepodległości będzie emitowała pulsujący sygnał żółty, który nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności. Dojazd mieszkańców do posesji przy ul. Fredry będzie zapewniony od ul. Kościuszki.

Podczas prowadzonych prac wyłączone z użytkowania zostaną istniejące przystanki tramwajowe w obrębie remontowanych ulic oraz ograniczony zostanie ruch pieszy i rowerowy. Piesi będą mieli możliwość dojścia do posesji znajdujących się w obrębie remontowanego obszaru. W toku postępujących prac lokalizacja przeznaczonych dla nich wygrodzonych ciągów może ulegać zmianie.

W efekcie zaplanowanych robót stare, wymagające remontu torowisko w ul. Fredry zostanie zdemontowane. Nowe, na którym ruch tramwajów będzie generował znacznie mniej hałasu, powstanie na konstrukcji z płyty prefabrykowanej – takiej, jaką wcześniej ułożono już na skrzyżowaniu ul. Fredry z ul. Kościuszki.

Nowe, ciche torowisko pojawi się również na ul. Mielżyńskiego, gdzie dodatkowo pilnej wymiany wymagają instalacje wodno-kanalizacyjne. Roboty z tym związane, również skoordynowane z realizacją Programu Centrum, zleciły spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Zarząd Transportu Miejskiego i Aquanet SA. Zdemontowana kostka brukowa, stanowiąca nawierzchnię tej ulicy, po zakończeniu prac związanych z torowiskiem i instalacjami zostanie ułożona na niej ponownie.

Na ul. Gwarnej, w ramach realizacji Programu Centrum, przebudowane zostaną zarówno torowisko, jak i nawierzchnia jezdni oraz chodników. Zmodernizowana zostanie również sieć uzbrojenia podziemnego.

Początek prac na ul. Mielżyńskiego i Gwarnej oraz rozszerzenie zamknięć dla ruchu o te ulice zaplanowano na 7 września.

Tego dnia odwrócony zostanie również dotychczasowy kierunek ruchu na odcinku ul. Ratajczaka między ul. Św. Marcin i ul. 27 Grudnia. Kierowcy będą mogli poruszać się po nim w kierunku pl. Wolności. Ul. 3 Maja na wysokości pl. Wolności będzie ulicą dwukierunkową, a dalej - jednokierunkową, prowadzącą do pl. Cyryla Ratajskiego. Dojazd od ul. Libelta do ul. 27 Grudnia oraz Św. Marcin będzie możliwy ulicami 23 Lutego oraz Nowowiejskiego.

Dojazd do posesji przy ul. Mielżyńskiego będzie możliwy w obu kierunkach od pl. Cyryla Ratajskiego, natomiast do posesji przy ul. Gwarnej – jednokierunkowo, od ul. 27 Grudnia. Dojazd do posesji nr 19-34 przy ul. Ratajczaka zaplanowano od ul. Taczaka.

Podobnie jak na ul. Fredry, na ulicach Gwarnej i Mielżyńskiego wyłączone zostaną przystanki tramwajowe oraz ograniczony zostanie ruch rowerowy i pieszy. Piesi będą mogli poruszać się wygrodzonymi ciągami, których lokalizacja może zmieniać się wraz z postępem prac.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 30.08.2022
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 30.08.2022 - 11:59
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06.09.2022 - 14:15