Rozpoczyna się rozbudowa ul. Lotniczej

W czwartek, 7 stycznia, rozpoczynają się prace związane z rozbudową odcinka ul. Lotniczej między ul. Wzlotową a ul. Dąbrowskiego. W związku z tym w rejonie prowadzenia inwestycji zmieni się organizacja ruchu.

Rozbudowywany odcinek ul. Lotniczej zyska nową nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji zbudowane i przebudowane zostaną zjazdy oraz skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i awaryjna sygnalizacja świetlna dla straży pożarnej. Wykonawca zbuduje również na tym odcinku kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny. Przebudowana zostanie sieć gazowa i uliczne oświetlenie.

- Dzięki tej inwestycji samochody strażackie z nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wojtulanis-Karpińskiej będą miały ułatwiony wyjazd na ul. Dąbrowskiego, również w kierunku zachodnim. W tym celu, specjalnie dla nich, powstanie bezpieczny przejazd przez ul. Dąbrowskiego. Przebudowany odcinek ul. Lotniczej poprawi warunki komunikacyjne w tym rejonie – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W związku z zaplanowanymi robotami, od czwartku ul. Lotnicza na odcinku od ul. Wzlotowej do ul. Dąbrowskiego będzie wyłączona z ruchu pojazdów i udostępniana tylko mieszkańcom budynków zlokalizowanych na tym odcinku. Piesi będą mogli poruszać się po wschodniej stronie ul. Lotniczej.

Dojazd do ul. Dąbrowskiego z ulic: Wzlotowej, Kopy, Hynka, Hangarowej, Żwirki, Spadochronowej, Wigury, Sterowej możliwy będzie od ul. Pilotów.  Dojazd mieszkańców jadących od centrum Poznania do posesji  zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego nr 316 – 334 (droga wewnętrzna) będzie możliwy po zawróceniu w ul. Santockiej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Data publikacji: 05-01-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-01-2021