Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej z budową pętli przesiadkowej przebiega zgodnie z planem (VIDEO)

Budowa nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Falistej i rozbudowa ul. Unii Lubelskiej od ronda Żegrze do nowej pętli oraz na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej przebiega zgodnie z harmonogramem. Tory tramwajowe są już ułożone na całym powstającym odcinku, trwają  prace na przyszłej pętli i roboty drogowe.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

- Tory tramwajowe są obecnie regulowane, trwają prace związane z siecią trakcyjną. Do postawionych słupów trakcyjnych będą kolejno montowane poprzeczki do liny nośnej oraz wysięgniki. Ułożono już płytki chodnikowe na peronach pętli tramwajowo-autobusowej, na której przesiadki będą się odbywać „drzwi w drzwi”. Powstają fundamenty pod wiaty przystankowe, jest już bryła budynku ekspedycji, który będzie służył kierowcom i motorniczym jako zaplecze socjalne, a pozostałym służbom MPK do nadzorowania ruchu - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakończono już większość czasochłonnych prac związanych z niezbędną infrastrukturą podziemną. Trwa jeszcze budowa kanałów dla przewodów - m.in. sygnalizacji świetlnej. Jednocześnie zabudowywane są studnie kanalizacji kabli trakcyjnych oraz fundamenty słupów, na których zamontowane zostaną kamery monitoringu i oświetlenie pętli.

Równolegle prowadzone są prace drogowe. Kończy się montaż krawężników na całym przebudowywanym odcinku. W związku z postępem robót, od poniedziałku (27 kwietnia), na czas trwania przebudowy istniejącego odcinka ul. Unii Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej, wyłączone z użytkowania zostaną miejsca parkingowe na ul. Unii Lubelskiej po obu stronach skrzyżowania z ul. Falistą.

Niebawem rozpoczną się też prace związane z przygotowaniem podbudowy i ułożeniem nawierzchni na odcinku od ronda Żegrze do powstającej pętli, na której będą jeszcze układane płyty betonowe i wierzchnia warstwa jezdni.

Okoliczni mieszkańcy mogą już korzystać z chodnika i drogi rowerowej łączącej oddany wcześniej odcinek za pętlą z drogą wewnętrzną, stanowiącą dojazd do ul. Obodrzyckiej. Gotowe są też chodnik i droga rowerowa przy rondzie Żegrze, poprowadzone po południowo-wschodniej stronie ulicy Unii Lubelskiej.

Na placu budowy trwają także prace związane z zaplanowaną na tym terenie zielenią. Na pętli rozpoczęto palikowanie drzew i pierwsze nasadzenia.

Prace związane z budową nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Falistej i rozbudową ul. Unii Lubelskiej na przylegających do niej odcinkach to kolejny etap realizacji projektu „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, który jest współfinansowany ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakończenie całości prac związanych z realizacją tego etapu inwestycji planowane jest na przełom 2020 i 2021 roku. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie do połowy stycznia 2021 roku.  Po jego uzyskaniu na nową pętlę będą mogły dojeżdżać tramwaje.

 

Data publikacji: 22-04-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 22-04-2020